Måndag 5 juni

12-12.45 Könsneutral föräldrabalk lockar och upprör
Erik Mägi är jurist och doktorand på Göteborgs universitet. Han forskar om hur föräldralagstiftningen växt fram i mönster av norm och avvikelse. Han är även författare till boken Stjärnfamiljejuridik.

12.30-14.00 Panelsamtal: Transpersoners vara eller icke vara inom elitidrotten
Vi bjuder in till att lyssna på ett panelsamtal om transpersoners inkludering inom elitidrotten. Du ges möjlighet att bidra med dina frågor både inför och under panelsamtalet. Idrottens regelsystem står i vissa fall i vägen för transpersoners deltagande i elitidrott. Det här har debatterats flitigt i media och idrottskretsar under senare tid. Under panelsamtalet diskuterar vi bland annat idrottens vilja att vara inkluderande, rättviseaspekter, idrottsfysiologi och antidopingreglementet. Arrangörer av panelsamtalet är RF-SISU Västra Götaland, Riksidrottsförbundet och Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

13-13.45 Ett HBTQ-vänligt arbetsliv
Hur har HBTQ-personer det på arbetsmarknaden? Hur jobbar fackförbunden för att förbättra för HBTQ-personer? Vad behöver arbetsgivare och politik göra för att bidra till en arbetsmarknad utan diskriminering? Välkommen till ett samtal mellan representanter från fackförbund, arbetsplatser i Göteborg och ansvariga politiker.

14-14.45 LGBT Monuments in the Nordic Zone
Is Gothenburg the only city in the vast Nordic region planning an LGBT Monument? Why not others? Why do such monuments exist elsewhere - from USA to Nazi concentration camps to Amsterdam to Berlin to Vienna to Barcelona to Australia, etc.? What is the importance of such monuments...? What does it mean when a city says this is unimportant and not worth the expense? How can films, art, poetry, music and theater focus attention on LGBT history and identity with an LGBT monument?

15-15.45 Transpersoners trygghet och otrygghet - enkätresultat
Transpersoners liv i trygghet och säkerhet: i vilken grad är det en utopi, i vilken grad är det en realitet? Det har på senare år börjat komma en del siffror så att det går att få en litet tydligare bild av hur det står till i Sverige med det här. Tidigare fanns det nästan enbart självrekryterande enkäter att tillgå som handlade om transpersoners livsvillkor.Det är svårt att dra generella slutsatser ur sådana eftersom man inte vet deras representativitet. Numera innehåller Folkhälsomyndighetens stora undersökning Din Hälsa frågor om trans. Den riktar sig till ett statistiskt säkrat urval ur befolkningsregistret. Dessutom har transföreningen FPES i samarbete med Kantar-Sifo gjort en undersökning av den svenska allmänhetens kunskaper om och inställning till trans och transpersoner. Det finns därmed siffror som belyser transpersoners livsvillkor från två motsatta håll. Föreläsningen redovisar och diskuterar den bild som uppkommer när resultaten av undersökningarna ställs mot varandra. Det är ganska stora skillnader. Ett försök till förklaring ges varför det rimligen är så.

15.15-16 To be an LGBTQ / GSRM student in another country
Moving to another country to study opens new oppertunities and dangers, especially for students who are LGBTQ / GSRM (Gender, Sex, and Romantic Minority). This speech or panel will look into both being a student from Sweden in another country and being a student in Sweden from another country, focusing on the norms and laws and conditions regarding the spectrum of minorities commonly knowns as LGBTQ, LGBTQIAPK+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual, Polygamous/polyamorous, Kink+) or GSRM.

16-16.45 Arbeta med HBTQI i skolan - utmaningar och möjligheter
Några grundskolor i Göteborg beslutade sig för att utveckla sitt arbete kring HBTQI. De berättar om sin resa: Vad var det som gjorde att de bestämde sig för att påbörja detta arbete? Vilka utmaningar mötte de? Vilka var deras viktigaste framgångsfaktorer och hur vill de gå vidare? Marie Svensson och Anita Molin, utvecklingsledare på Grundskoleförvaltningen, samtalar med representanter från Jättestensskolan och Frejaskolan. Grundskoleförvaltningen berättar även om hur de arbetar för att skapa förutsättningar för fler skolor att utveckla sitt arbete.

16.45-17.30 Hur gör vi queera röster hörda?
Under det här samtalet kommer ni att få lyssna till tre kloka människor som på olika sätt arbetar för att få queera röster att höras. Sara är grundare av Instagram-kontot Rainbow Muslims, ett stafettkonto där olika HBTQIA+-muslimer delar sina personliga berättelser med följarna. Saras konto har blivit mycket uppmärksammat, både på gott och ont. Förra året blev kontot hackat och alla inlägg togs bort. Sara jobbar nu med att bygga upp katalogen av berättelser igen. I år var hon även nominerad till årets "keep up the good work" på QXs gaygala. Anna-Karin Nauckhoff driver Lesbisk Gravidpodd - en familj-podd med lesbiska tendenser. I varje avsnitt träffar hon olika personer som har med lesbisk eller normbrytande graviditet att göra. Hon har träffat barnmorskor, bärande mammor, medföräldrar, doulor, gravida transmän mm. Tim Svensson är en av initiativtagarna till Transvoices - ett projekt som drevs under 2022 av Alla Åldrars Scen. Det var ett år som syftade till att lyfta transpersoners egna röster och resulterade i en teaterföreställning, en antologi och en konstutställnig. Under samtalet kommer vi resonera kring frågor som: hur når vi ut med queera röster? Varför är det viktigt att låta oss tala själva och inte bara prata om oss? Samtalet leds av Oliver Jähnke som driver YouTube-kanalen Queers of the world. Där har han träffat och gjort korta videoporträtt av över 100 transpersoner från över 30 länder.

17-17.45 Hur bygger en transperson en relation ?
Samtal mellan oss två om hur en relation kan överleva och utvecklas trots en transition. Bara för att det finns få som lyckats så är ingenting omöjligt. Hur vi gjorde - hon som funktionshindrad med de utmaningarna, jag som könsdysforisk transperson. Vi övervann en hel del och hoppas att andra kan inspireras av hur vi gjorde.

18-19 Litterär Salong - Over the Rainbow
FFF - Feministen från Finland som blev Förkämpe för HBTQI-rättigheter i Sverige. Biskop Tuulikki Koivunen Bylund samtalar med Lars Gårdfeldt om sin självbiografi: Äta livet med stor sked. Om att som straight solidarisera sig med gayrörelsen. Om det historiska beslutet att 1998 öppna portarna till Uppsala Domkyrka för Elisabeth Ohlsons utställning Ecce Homo, om ett liv i kamp och tro.

Onsdag 7 juni

11-12.30 Rätt till stöd och skydd på lika villkor?
Lio Gustafsson – RFSL, Andrea Mattson – GIA, Shilan Yousif – Resursenheten vuxen, Therese Karlsson - socialtjänsten Nordost, Susan Sistani – Resursteam heder Nordost
Moderator: Erika Gustafsson
Socialförvaltningen i Nordost bjuder in till en föreläsning och samtal för att lyfta rättigheter när det kommer till våldsutsatthet i nära relationer. Alla har rätt till stöd och skydd vid våldsutsatthet. Trots det är det många människor som myndigheterna har svårt att nå eller svårt att tillgodose behoven för. Utvecklingen av normkritiska perspektiv på våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är stora områden där socialtjänsten måste förbättras. Föreläsningen vill öka kunskapen om våld och våldsutsatthet och samtalet vill lägga fokus på hur våldet kan synliggöras och uppmärksammas men också hur samhällets sociala skyddsnätet kan bli mer tillgängligt för alla.

12.15-13.15 Programsläpp med framtidsspaningar
Är vårt samhälle på väg åt rätt håll? Går framtiden att påverka? Träffa Frihamnsdagarna på plats och gör din röst hörd! När Göteborg firar sin 400-åriga historia sätter Frihamnsdagarna fokus på framtiden. Mot slutet av sommaren fylls Bananpiren under tre dagar med seminarier, workshopar, debatter, kultur, mat och möten mellan människor och organisationer. Hundratals föreningar, företag och organisationer samlas då för samtal om hållbarhet och framtid. Allmänheten har gratis inträde till festivalen. Frihamnsdagarna är Sveriges nya arena och jämförs med Almedalsveckan. Det är mötesplatsen för samhällsintresserade. I år med framtiden som övergripande tema. Frihamnsdagarna äger rum 31 augusti till 2 september. Frihamnsdagarna finns på plats den 7 juni på Stadsbiblioteket under West Pride. West Pride och Frihamnsdagarna är partners. Vi delar strävan om att alla människors lika värde och rätt ska vara en självklarhet i alla sammanhang. Varmt välkommen!

13.30-14.15 Utvisas hbtqi-flyktingar fortfarande trots rätt till skydd?
2020 visade RFSL i en omfattande och unik rättsutredning att migrationsmyndigheterna använder avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden som strider mot svensk och internationell rätt. RFSL:s asylrättsjurist har skrivit en uppföljning till rättsutredningen som granskar ca 1 000 beslut och domar mellan 2021 och 2023, i hbtqi-asylärenden. Hur ser rättsläget ut idag? Har något förändrats sedan 2020? Utvisas fortfarande hbtqi-asylsökande till förföljelse, tortyr och dödsstraff? Vad kan göras för att garantera rättssäkerheten för en av de mest utsatta grupperna på flykt?

14-14.45 Träffa Patientnämnden
Varför anmäler inte hbtqi-personer missförhållanden, kränkningar, diskriminering och trakasserier i sjukvården i högre utsträckning?

Trots att vi vet att hbtqi-personer i många fall utsätts för diskriminering och trakasserier i sjukvården och att vården ibland kantas av missförhållanden så som långa köer, personalbrist och liknande så anmäler vi våra upplevelser till Patientnämnden i lägre grad än andra. Det kan naturligtvis finnas många anledningar till att vi inte anmäler oftare, men en av dem kan vara för att vi inte riktigt vet vad som går att anmäla eller till vart. Därför har vi bjudit in Patientnämnden att träffa oss. Välkommen till ett lite mer informellt samtal där Patientnämnden Göteborgs ordförande berättar om när, hur och vad en kan anmäla till dem. Det kommer finnas möjligheter att ställa frågor.

Exempel på vård som hbtqi-personer kan komma i kontakt med kan vara könsbekräftande vård, reproduktiv vård, vård för dig som lever med hiv, psykiatrin, tandvård, barn- och ungdomspsykiatrin, barnavårdcentralen, ungdomsmottagningen och habiliteringen, men det kan också vara annan typ av vård. Både regional och kommunal hälso- och sjukvård kan anmälas till Patientnämnden.

15-15.45 "Är Amina en kille nu?”
Förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för alla barn. Förskolläraren Elin Larsson delar med sig av tankar kring att skapa ömsesidiga samtal om normer och normkritik, med särskilt fokus på HBTQi-frågor. Genom aktivt lyssnande och utmanade frågor kan vi göra tankekullerbyttor och lära tillsammans med barnen. På föreläsningen får vårdnadshavare och andra som möter barn i sin verksamhet kunskap och inspiration om hur de kan samtala med barn om normkritik. Föreläsningen riktar sig till allmänhet och vuxna/personal som möter barn i sin vardag: Föräldrar/vårdnadshavare och yrkesverksamma inom exempelvis förskola/skola men även verksamma inom kultur-och idrottsföreningar, andra verksamheter och idéburna organisationer.

15.15-16.45 Vad har egentligen hänt inom idrotten de senaste 10 åren?
Hur står det egentligen till i idrotten med inkludering av hbtqi-personer? Vad finns det för förutsättningar att träna och tävla för personer som bryter mot hetero-, tvåkönsnorm och cisnormer idag? Vad har gjorts inom idrotten och vad har inte gjorts? Vi bjuder in till att lyssna på ett panelsamtal där vi ger oss på ett försök att sammanfatta det senaste decenniet. Vi blickar också framåt och ställer oss frågan vilka förebilder och föregångare som finns för att inspireras till att driva frågorna framåt. I panelsamtalet deltar representanter från idrottens olika hörn. Arrangörer av panelsamtalet är RF-SISU Västra Götaland, Riksidrottsförbundet, Normbollen och Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

16-16.45 FOCUS ON LGBT HISTORY - PASSPORT TO THE FUTURE
FOCUS ON LGBT HISTORY -- wasted time or a passport to the future?

A powerful weapon against the homophobies who insist LGBT people have no history and have made no contribution to the naton's culture and identify?
Country after country is adopting an LGBT History Month -- from U.K. to U.S. to Canada to Italy to Romania to Cuba to Uganda -- even nations where the LGBT community is harassed by homophobic governments, chuch leaders and mass media -- even where LGBT people are threated with imprisonment.
How can the newly-formed International Committee of LGBT History Months support members and courage new ones?
What will the 8th Nordic Rainbow History & Culture -October do this year? How can LGBT Gothenburg join in the effort?
Films, art, music from the Nordic Month and other months!

17-18 Litterär Salong - Over The Rainbow Med Mian Lodalen
JUBILEUM. Riksflatan Mian Lodalen firar 20 år som skönlitterär författare. Med sin romandebut Smulklubbens skamlösa systrar förändrade Lodalen synen på lesbiskas liv för alltid. Sedan följde romanerna Trekant, Tiger och Dårens dotter. Boken: Liten handbok i konsten att bli lesbisk - blev även den en succé och gav homofoberna skrämselhicka. På senare år har Mian skrivit historiska romaner (med verklighetsbakgrund): Lisa & Lilly samt Lesbiska Ligan.

17.30-19.30 Asexuella konversationer
Hur artar sig livet när en upplever låg eller ingen sexuell eller romantisk attraktion? Vilka är normerna kring sex, och hur är det att avvika från dom? Vilka sexuella förväntningar finns och hur bemöter en dom inom en relation? Har du funderingar om du kan vara asexuell, aromantisk eller i en gråzon? Känns någon av dessa frågor träffande, så är du välkommen att diskutera dom under ett lättsamt samtal där ljuvlig vegansk kaka utlovas. Där kommer vi även berätta lite om vad det betyder att vara asexuell eller aromantisk, de viktiga frågorna som aldrig diskuteras, och vilka forum som finns. Hoppas att vi ses!!

18.15-19.30 Panelsamtal med TNKVRT
Danny Lam, Ina Dowland Herrera, Paula Dahlberg, Eliza Öhberg, Carmen Picado Jackson och Andrea Mattsson
Kom och lyssna på grymma aktivister från Göteborg som dagligen kämpar för människors rätt för sin sexualitet, kropp och identitet. Ett samtal om intersektionalitet som analysverktyg och hur man kan jobba för ett rättvisare samhälle - för alla.

Torsdag 8 juni

12.30-14.15 Psykisk livräddning (PLR)- lär dig rädda liv!
Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men hur gör vi för att hjälpa när någon mår psykiskt dåligt? Hbtqi-personer har en ökad risk för psykisk ohälsa och att dö i suicid. För att risken för suicid hos hbtqi-personer ska minska behöver vi kunskap om hur vi räddar liv. Vad kan, och bör vi göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris? Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare? Målet med denna utbildning är att ge deltagaren en ökad trygghet i att möta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv. Workshopen i Psykisk livräddning är på 90 minuter med 15 min paus i mitten och innehåller interaktiva moment där du får reflektera kring ämnet. Workshopen kommer ha fokus på suicidalitet bland hbtqi-personer.

Arrangören SPIV är en religiöst och politiskt obunden förening som sedan 1997 arbetar för att minska antalet suicid i Sverige. Vi erbjuder utbildning inom suicidprevention, och med vårt kurskoncept Psykisk Livräddning (PLR) utbildar vi över 4000 personer varje år.

13.15-14 Idrottsklubbar som driver & prisas för sitt arbete med hbtqi
Ideella Folkspel arrangerar varje år Årets Eldsjäl och Årets Eldsjäls Galakväll och uppmärksammar under året några av alla de tusentals ideella ledare och eldsjälar som finns inom idrotten. Folkspel och Riksidrottsförbundet har också en egen kategori, Årets Idrottsförening och som i år har tema hbtqi. Tre föreningar, Qviding FIF, Malmö Historiska Fäktskola och Stockholm Roller Derby League har utsetts till finalister och deltar i detta seminarium och berättar om sitt inspirerande arbete med hbtqi och hur det har emottagits. Även representant från juryn för Årets Idrottsförening, Sofia B Karlsson, Konsult jämlik och inkluderande idrott, kommer att vara med och beskriva varför just dessa föreningar ses som föregångare i hbtqi-frågor.

14.15-15 Hur arbetar Göteborg Stad med verksamhet mot unga HBTQI-personer
Samtal mellan stadens verksamheter House of Colors, G.I.A (Gays in Angered) och Norma i Sydväst och hur de arbetar med och för unga HBTQ-personer.
Är det tryggt att vara ung och HBTQ i Göteborg 2023? Kan alla vara öppna? Vilken typ av verksamhet efterfrågas av målgruppen? Och hur samverkar vi sinsemellan? Är det skillnad på att vara Hbtqi-ungdom i olika delar av Göteborg? Hör ledare och ungdomar från verksamheterna berätta om sitt arbete samt deltagande ungdomar om hur de upplever stadens utbud för deras målgrupp. Efter dragningen finns det tid för frågor och samtal.

14.30-15.30 Strategier för att hantera hat och hot - film och samtal
Moderator: Sofia Kuno, RFSL.
Panel: representanter för RFSL Stödmottagning, RFSL Göteborg och Polisen i regionen.
Gång efter annan utsätts aktiva inom hbtqi-rörelsen för hat och hot från framför allt högerextrema krafter. Många av RFSL:s avdelningar har erfarenhet av detta. Vilket typ av hat och hot handlar det om? Vad riskerar det att göra med vår hälsa, trygghet och engagemanget för hbtqi-personers rättigheter? Och framför allt: hur kan vi stärka varandra och öka kunskapen om hur man kan hantera hat och hot, för att orka kämpa på trots ett hårdnande klimat? Hur kan vi stärka samverkan mot hat och hot i regionen? Välkomna på visning av nya korta filmer och samtal på detta tema.

16.15-17.45 Kom och delta i öppna förskolan Drakens familjeaktivitet!
Drakarna, pedagoger ifrån öppna förskolan Draken, kommer för att sjunga och dansa med barnen och deras vuxna. Sedan finns möjlighet att pyssla och prata med pedagogerna. Familjeaktiviteten ger en möjlighet att fler familjer kan upptäcka och besöka öppna skolans regnbågstider. Tillfället riktar sig till barn i åldern 0-6 år och deras vårdnadshavare eller andra viktiga vuxna.

Drakens öppna förskola är en av två i Göteborgs Stad som har regnbågstider vilket innebär avsatt tid för regnbågsfamiljer. Att informera om riktade tider tillgängliggör öppna förskolans verksamhet för de familjerna och kan stärka såväl föräldrar som barn. Riktade regnbågstider har en stor betydelse för många familjer. Såväl besökare som pedagoger beskriver att regnbågstiderna som en plats att ta del av pedagogisk verksamhet men också en plats som möjliggör skapande av nätverk och där barnen träffar andra familjer i liknande familjekonstellationer. Regnbågstider på öppna förskolan vänder sig till regnbågsfamiljer med barn i åldern 0-6 år. Med regnbågsfamiljer menas familjer där någon eller några är hbtqi-personer. Två av Göteborgs Stads öppna förskolor, Draken och Sannegården har regnbågstider.

17-17.45 Hur ser det ut för unga BIPOC personer i hbtqi communityt?
Ett panelsamtal där vi diskuterar rasism innom hbtqi+ communityt.
Varför det är viktigt att bedriva trygga mötesplatser för ungdomar som identifierar sig som hbtqi+ är BIPOC eller rasifieras som något annat än vita.
Under samtalet medverkar yrkesverksamma från Gays in Angered, Tamam Luna, och BIPOC Queers.

18.15-19.30 Machokulturen i omklädningsrummet, finns den?
Inom vissa idrotter vittnas om machokultur, exkluderande jargonger och homofobiska skämt. Det bidrar till och ibland förstärker en miljö med språkbruk och beteenden som inte rimmar med idrottens värdegrund och som är direkt motsats till den inkluderande miljö som föreningsidrotten vill vara. I det här panelsamtalet diskuterar vi hur machokultur påverkar hbtqi-personers deltagande i föreningsidrotten, vad som gör att så få inom idrotten väljer att komma ut och vad idrottsföreningar konkret kan göra för att bli mer inkluderande. Ett nytt verktyg, Normbollen hbtqi, presenteras av Normbollens Charlotte Ovefelt och Sofia B. Karlsson. Arrangörer av panelsamtalet är RF-SISU Västra Götaland, Riksidrottsförbundet, IFK Göteborg, Normbollen och Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad

18.15-19.15 Litterär Salong Over The Rainbow
Joel Mauricio Isabel Ortiz samtalar om sin senaste bok Tillbedjan med Lars Gårdfeldt, präst i Carl Johans församling och hbtq-aktivist.

Leandro och Sebastian lever tillsammans men en dag försvinner Sebastian . Leandro har en dröm om att bli pianist men dras med panikångest efter att han blivit övergiven. Han känner sig deprimerad och håglös men en dag i mataffären står Sebastian där och de börjar prata. Sebastian vill ha honom tillbaka och de försöker igen. Går det att lappa ihop deras kärlek? Tillbedjan är en roman om kärlek och sorg, om förtvivlan och makt. Om att återvända och försöka på nytt. Kärleken är inte enkle och det förflutna kan vara både lockande och ett hinder.
Tillbedjan är Joel Mauricio Isabel Ortiz andra roman efter debuten med Sången om en son (2018). Stadsbiblioteket Göteborg i samarbete med Carl Johans församling.

Fredag 9 juni

10.30-12 Att växa upp som HBTQ+ i en hederskontext
Att växa upp som HBTQI-person i en familj med hedersnormer innebär att växa upp med våld och förtryck, och ett förnekande av ens rätt att älska vem man vill. Vi berättar om bakgrunden till hedersnormer och om familjeroller i en familj med hedersnormer, och den särskilda utsatthet som HBTQI-personer befinner sig i i dessa sammanhang. Vi berättar även om vilket stöd som finns att få när en är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Med Christine Lidström och Lina Lycke.

10.45-11.30 Dagsaktuellt i HBTQ-politiken
Hur står det till i den politiska kampen för HBTQ-personers rätt? Vilka segrar är inom räckhåll i EU, riksdag, region och kommun? Vilka hot mot HBTQ-rätten slåss politiker mot just nu? Passa även på att ställa dina frågor om hur det egentligen går med unga HBTQ-personers rätt i skolan, transvården, juridiskt kön… eller något helt annat! Ulrika Westerlund, riksdagsledamot, Bosse Parbring, kommunfullmäktigeledamot. Fler tillkommer.

12.45-13.45 Vägar till att stötta och stärka unga transpersoner
Under augusti-september 2022 genomförde Transammans en digital enkät riktad till transpersoner/personer osäkra på sin könsidentitet i åldern 12-25 år. Enkäten besvarades av 279 personer. Under denna föreläsning presenterar projektledare Edward Summanen enkätens resultat om vad som får unga att må bra och tankar/erfarenheter när det gäller stöd från närstående. Föreläsningen tar även upp vilka förebilder unga har - och vilka förebilder och berättelser som saknas i såväl vardagen som i form av representation inom populärkultur, mediala berättelser och offentliga personer.
Enkäten är en del av Transammans projekt Starka Tillsammans, med syfte att främja psykisk hälsa hos unga transpersoner/personer som funderar kring sin könsidentitet. Föreläsningen vänder sig till alla som vill få mer kunskap om vad som är hälsofrämjande för unga transpersoner, vilka förebilder vi behöver vi bättre på att lyfta fram och hur närstående kan vara ett bra stöd.
Transammans är förbundet för transpersoner och närstående. Mer information om projektet finns på Transammans hemsida. Edward Summanen, projektledare Transammans.

13-14 Varför är gruppverksamhet för transpersoner så viktigt?
Paneldeltagare: Sofia Falk, Hälsoteket, Lio Gustafsson, RFSL Göteborg, Alice Nilsson, Transammans Väst, Milo Norberg, Ungdomsmotttagning Göteborg
Moderator: Tanya Charif, Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Panelsamtal med representanter för Hälsoteket, RFSL Göteborg, Transammans Väst samt Ungdomsmottagning Göteborg, vilka på olika sätt bedriver gruppverksamhet för transpersoner. Samtalet kommer att belysa olika erfarenheter av att arbeta med transseparatistiska verksamheter i både offentlig och ideell regi. Varför behövs gruppverksamhet för transpersoner? Vilka framgångar och utmaningar möter organisationerna i sitt arbete? Välkomna!

14-14.45 Boksläpp!
Inti Chavez Perez är aktuell med sin nya bok "Lärare gör: Sexualitet, samtycke och relationer", som släpps idag 9 juni. Denna bok är avsedd att vara en tillgänglig och användbar resurs för lärare, elevhälsopersonal, skolbibliotekarier och fritidsledare som vill förbättra sin undervisning om sexualitet, samtycke och relationer.
Sedan 2022 gäller nya skrivningar om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer för den svenska grundskolan. Det är anledningen till att Natur & Kultur ger ut denna praktiska handledning.
Hör Inti berätta om boken, sina många år som sexualupplysare och hans tankar om läroplanen.
Mer om boken: I bokens första del finns råd och stöd till pedagoger som arbetar med dessa ämnen och tips om hur man planerar en effektiv undervisning. I den andra delen av boken finns det praktiska övningar som pedagoger kan utföra med elever för att öva och fördjupa kunskaper om sexualitet, samtycke och relationer. Kapitlen täcker ett brett spektrum av ämnen, från relationer och kärlek till sociala medier och mediekritik.

14.45-16.15 LGBTQI+ struggle in Sweden and Europe
We see how rightwing parties follow the agenda set by far-right parties and national conservative forces. One of the consequences is that LGBTQ+ people are being attacked and made scapegoats in more and more countries. However, it is also possible to see how a broad left in Europe is fighting to strengthen LGBTQ+ rights and stop attacks on its community. In Hungary the situation is about surviving the attacks and coming up with new strategies of resistance. While in Spain the left party Podemos and the Social democraic party in the current government coalition has just pushed through a new, progressive LGBTQ+ legislation. Welcome to a conversation (in English) with : Malin Björk (EU parliamentarian and LGBTQI political spokesperson Vänsterpartiet, (the Left Party of Sweden)) Ivett Gregor (Labrisz Lesbian organization, Hungary), Dr. Marina Echebarría Sáenz (President of the participative Council on LGBTI Issues, Ministry of equality, Spain)

15-15.45 Att arbeta kompetenshöjande med hbtqi-frågor i Gbg Regionen
Arbetet med kompetenshöjning i ämnesområdet hbtqi ser olika ut i de 13 kommuner som GR består av och olika kommuner har kommit olika långt. Kan även finnas skillnader inom kommuner, att vissa avdelningar kommit längre än andra. Att det ser olika ut kan ha flera olika förklaringar men genom samverkan har vi en förhoppning att en tillsammans kan underlätta arbetet. Marion Väinämö Englaborn, Vuxenutbildningen i Härryda kommun, och Nicklas Axelsson, Förvaltningen för Funktionsstöd i Göteborg Stad, berättar om deras arbete med hbtqi-frågor i sina respektive kommuner och hur arbetet är uppbyggt. De lyfter även hur ett aktivt hbtqi- och mänskliga rättigheter arbete gynnar verksamheter som arbetar inom vård, omsorg och funktionsstöd, samt de vi finns till för. Det blir även ett tillfälle att finna och skapa nätverk med andra kommunkollegor i GR, som i nuläget arbetar eller vill komma igång med sina egna kommuners hbtqi-arbete.

16-16.45 Artist Talk: Blanco Teta
Samtalet presenteras i samarbete med Clandestino Festival. Missa inte Blanco Tetas konsert på Oceanen 8 juni.
Vit tutte – eller bröst om man så vill: Så kallar sig detta transfeministiska cellopunkband från Buenos Aires. Gruppen ser sig också som en del av en stor queer- och demokratirörelse i Latinamerikas kulturkretsar, vilket kommer till uttryck i låtar som Córdoba Police Department, en sorts katharsis mot förtryck och myndighetsvåld.
Tre av medlemmarna träffades på musikhögskolan i Buenos Aires 2017. Josefina Barreixs sångstil satte tonen i sitt sätt att växla mellan skrik och undertryckt frustration som hotar med att explodera i ansiktet. Med Carlos E. Quebradas slamriga bas och Violeta Garcías distade och dissonanta cello i mixen blev det snart uppenbart att detta punkband inte skulle behöva någon gitarrist. Däremot en trummis, vilket de hittade i Carola Zelaschi, en blytung musiker som inte var ”hjärntvättad av konservatoriet” för att använda bandets egen jargong, men däremot spelade i typ vartannat undergroundband i den argentinska metropolen.
Samtalet kommer att kretsa kring deras konstnärskap och drivkrafter. Samtalet hålls på engelska och leds av West Prides verksamhetschef Tasso Stafilidis.
Arrangör: West Pride i samarbete med Clandestino Festival

16.30-17.15 Vad hatar de mig mest för? Ung, hbtq+ och utsatt för rasism
Utifrån det aktuella forskningsläget diskuterar vi hur positionen som ung, hbtq+ person med utländsk bakgrund kan förstås som flerfaldigt utsatt, och belyser samtidigt att det är ett område där mer forskning behövs. Utgångspunkten är att detta är personer som möter både heteronormativitet och transfobi, och utsätts för rasism och rasifierade stereotyper. Vi utgår från intervjuer gjorda under 2022 med dels fritidsledare och skolhälsovård, dels unga hbtq+ personer med utländsk bakgrund. I intervjuer berättas om olika aspekter av att som hbtq+ ungdom bli utsatt och osynliggjord. Fritidsledare och skolhälsovård vittnar om att det förekommer trakasserier mot hbtq+ elever i skolan. Ungdomarna lyfter bristen på representation i samhället i stort, till exempel inom media, av hbtq+ personer som inte är vita. Denna osynlighet avspeglar sig även inom hbtq+ rörelsen, vilket gör att de här unga personerna inte alltid känner sig välkomna eller inkluderade. De intervjuade ungdomarna beskriver hur de står mitt emellan dels en hbtq+ rörelse där alla förväntas vara öppna med sin identitet, dels en familj som inte accepterar hbtq+ identiteter. Vi diskuterar också skolan som en viktig arena men där hbtq+ ungdomarna inte alltid känner att de kan vare sig vara öppna med sin identitet eller känner sig synliggjorda. Både de professionella och ungdomarna själva lyfter fram betydelsen av trygga mötesplatser och separatistiska rum som en förutsättning för att kunna känna stolthet och gemenskap.

17.15-18 Artist Talk: Tootard
Detta samtal presenteras i samarbete med Clandestino Festival. Missa inte Tootards konsert på Clandestino Festival 9 juni på Pustervik!
Rami och Hasan Nakhleh växte upp i Golanhöjderna. Som många andra i det av Israel ockuperade området har de aldrig ägt pass, istället använder bröderna ett dokument som kallas Laissez passer för att resa. Laissez Passer är också namnet på ett album de släppte 2017, influerat av såväl ökenblues som reggae.
Sedan dess har de flyttat fokus i sin musik, tillbaka till 80-talets elektroniska disco från Libanon och Egypten.
Samtalet kommer att kretsa kring deras konstnärskap och drivkrafter. Samtalet hålls på engelska och leds av West Prides verksamhetschef Tasso Stafilidis.

17.30-19.30 Rainbow Culture vs. Anti-Refugee Policy
Using LGBT culture, films, music and text to cobat the new Swedish government's increasing homophobic policies against LGBT refugees coming from Egypt, Saudi Arabi, Iran, Eritrea, Afghanistan, Belarus, Russia, Qatar, etc.
Films: "Komet -" Viktor Lindgren (11 min.), "My World in Yours" - Jennefir Malmquist, (30 min.) "Queer Egypt under Attack" - BBC/Ahmed Shihab-Eldin (47 min.)

Lördag 10 juni

10-12.30 Gör din egen regnbågsflagga
West Prides största händelse är paraden. Kom till barnavdelningen och gör din en egen flagga. Det är bara fantasin som sätter gränser.
Prideparaden är både en fest för alla regnbågens färger och en manifestation för HBTQI-personers rättigheter.
Plats: Barnavdelningen, Stadsbiblioteket Göteborg, Götaplatsen 3
Ålder: 4–12 år

11-12.30 Plakatverkstad
Kom till Stadsbiblioteket och gör plakat inför paraden!
Prideparaden är höjdpunkten på hela West Pride och en öppen manifestation för HBTQI-personers rättigheter. Det vill vi fira genom att bjuda in till plakatverkstad hos oss på Stadsbibliotekets Unga-avdelning. Kom och peppa inför paraden och gör ditt egengjorda plakat!
Plats: Unga-avdelningen

Söndag 11 juni

12.15-13 Att vara Trans i Sverige idag
Det kan vara svårt att förstå något som är långt ifrån sina egna upplevelser men vi transpersoner behöver verkligen er förståelse för hur livet kan se ut för en transperson. Vi förstår att de flesta vill vara allierade och göra sitt bästa för att skapa ett accepterande tryggt samhälle, men okunskap gör det oerhört svårt. Därför bjuder vi in till samtal där jag, Catarina Sunnergren berättar lite grundläggande från egna upplevelser, både mina egna och från några av mina trans-syskon. Traditionell media visar inte ofta en särskilt objektiv eller bred bild vilket har gjort det väldigt svårt för svenska folket att förhålla sig till oss på ett sätt som bejakar vår livsupplevelse. Jag kommer att svara på vanliga frågor samt ta frågor från publiken, så nu har ni chansen att lära er allt ni ville veta från någon som själv är transperson. Tack för att ni vill lära er, det betyder väldigt mycket.

13-14.30 Drag Story Hour
Lady busty och Miss Shameless läser sagor för barn där fantasin och sagan inte har några normer eller gränser, utan världen får vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är. Begränsat antal platser, gratisbiljetter släpps 30 minuter innan sagostunden börjar och finns att hämta i West Prides infodisk på Stadsbiblioteket.
13:00-13:30 för barn 3-5 år
14:00-14:30 för barn 6-9 år
Tillgänglighet: Har ditt barn eller du behov av särskilda anpassningar för att ert besök hos oss ska fungera? Hör då av dig till oss, i god tid innan ert besök, så skall vi göra vårt bästa för att hjälpa

13.15-14 Samtyckligt vs predatoriskt / Consensual vs predatory
Samhällets sexualmoral bör bygga på en samtyckesnorm snarare än en heteronorm: Koda inte övergrepp som hetero eller HBTQ Föredraget handlar bland annat dels om hur en del homofober, transfober och kinkofober felaktigt kodar övergrepp med mera som om det skulle vara HBTQ, och dels om hur en del diskurser osynliggör våld i samkönade nära relationer genom att koda våldet som heterosexuellt.

14.15-14.40 Belysning av missförstådda existenser – den dömande forskningen
När det gäller att kunna leva ett liv på det sätt man själv vill, har vägen fram till idag varit kantad av svårigheter för dem som inte har ingått i skaran heterosexuella, en sexuell läggning som i Sverige under många år ansågs vara den enda accepterade. Många människor har genom åren fått dölja sin hemlighet och kanske till och med tvingats in i oönskade äktenskap. Sedan århundraden har forskning och vetenskap hållits högt i vårt land, men den har även bidragit till att försvåra livssituationen för många människor. Samhällets syn på etik och moral är till stor del en spegling av vår litteratur och vad är det egentligen som vi finner i bokmagasinet? Förutom en presentation av en förlegad syn på homosexualitet blir det några läsvärda boktips.

15-16 Vi är Stolta föräldrar
Möt oss i föreningen Stolta föräldrar! Vi är en mötesplats för föräldrar och andra närstående till HBTQI-personer. I föreningen delar vi erfarenheter och fördjupar våra kunskaper om HBTQI-frågor tillsammans. Möt oss under West Pride i en träff där vi samtalar tillsammans om hur vi bäst stöttar våra ungdomar och delar tankar och erfarenheter med varandra.

15-15.45 Ung och Ute - Att vara bisexuell tonårskille
I den här föreläsningen tar den 17 åriga organisations ägaren Albin Löf, Ordförande i Allas Lika Rätt med publiken på en resa genom uppväxten. Hur var det att inse vid 16 års ålder att man var bisexuell? Att vara öppet bi i dagens samhälle kan vara klurigt, särskilt i tonåren. Under denna tiden av livet har tyvärr inte alla samma förståelse och acceptans som man kunde hoppas och detta gör det svårt för många tonåringar att navigera sig fram. Det här var fallet för mig. När jag började fundera över min sexualitet under 2021 blev jag väldigt förvirrad. Folk hade börjat fråga mig mer och mer om jag var bög eftersom jag inte betedde mig lika macho som alla andra grabbarna men jag hade aldrig tänkt på det. Till slut föll pusselbitarna ner en dag och många av upplevelserna jag hade haft tidigare i livet började helt plötsligt vara logiska. Jag var bi.

15.15-16 Medical Technologies
Healthcare in Sweden should according to law be of high quality and be provided equally. Despite this almost 40 % of trans people report that they have been subjected to discrimination within healthcare and on average trans people wait longer before seeking care than cis people. This talk investigates what roll medical technologies plays in this and if they are a barrier or an oppirtiunity in reaching the goal of equal care.
Vården i Sverige ska enligt lag vara av hög kvalité och ges på lika villkor. Trots detta uppger nästan 40 % av transpersoner att de utsatts för diskriminering inom vården och i snitt väntar transpersoner längre innan de söker vård än cispersoner. Denna föreläsning undersöker vilken roll medicinska teknologier spelar i detta och om teknologierna utgör ett hinder eller en möjlighet för att uppnå en jämlik vård.

16-17 Inkludering av transkvinnor i den feministiska rörelsen
Åsikterna går isär i den feministiska rörelsen om transkvinnor ska ges plats där. I föreläsningen redovisas olika ståndpunkter. Dels varför de s.k. terfarna, transexkluderande radikalfeminister, inte accepterar transkvinnors deltagande, dels varför den motsatta åsikten finns. I samband med terfarnas ståndpunkt görs en djupdykning i de olika sätten att definiera begreppen kön och kvinna. Sedan görs en genomgång av olika frågor som kan aktualiseras om transkvinnor ges tillträde, bland annat vad transkvinnor kan tänkas tillföra den feministiska rörelsen utöver ett antal nya medlemmar. Den levda erfarenheten både som man och kvinna ger insikter och möjligheter som på ett sätt är unika. Det senare illustreras med utdrag ur företagsledaren Caroline Farbergers bok "Jag,Caroline" där hon skildrar sina erfarenheter i samband med sin transition från Carl till Caroline. Föreläsningen är inte enbart redovisande utan innehåller även föreläsarens personliga synpunkter och kommentarer. Det blir givetvis tillfälle till diskussion. Detta är så mycket viktigare som ämnet har en tendens att betraktas som en s.k. het potatis.

17-17.45 Volontäravtackning / Thanks to the volunteers