Vi har bjudit Västkransen Records för att spela sin bästa House så alla får dansa så mycket man vill. Ses på Debaser 23 till 03 - kom tidigt.
• Bike Thieves • Josephine MK • Ari Bald • DJ Seastick

RULES
No sexism, no homophobia,
no transphobia, no racism.
Show respect, take care of each other
and we'll have a great party.