Seminarier, debatter och evenemang i Pride House, Clarion Hotel Skanstull under Pride.
För eventuella uppdateringar se Stockholm Pride hemsida.

12:00–12:45 Digitala filterlösningar och dess påverkan på HBTQI-unga
Digitala filter lyfts ofta som en lösning för barn och unga. Under den här timmen visar vi hur resultatet blir motsatt.
Debatten kring digitala lösningar för att begränsa tillgänglig information på internet har vuxit de senaste åren. Exempelvis har namninsamlingar gjorts och debattartiklar skrivits för att porren ska bli mindre tillgänglig för barn och unga. Men problemet är att filter inte funkar.
Om installationen av filter bara gjort läget plus-minus-noll kanske det hade kunnat gå men i denna föreläsning kommer vi visa varför vi aktivt behöver vara emot filter. Problemen kommer kopplas till hur detta påverkar HBTQI-unga i än högre grad än heterocis-unga, demokrati, barnkonventionen, mänskliga rättigheter och forskning på ämnet.

12:00–12:45 Från svartvit (kyrka) till färgglad kyrka
Ett samtal om HBTQ+ genom historien fram till nutid i Svenska kyrkan. Hur har vägen från diskriminering till inkludering sett ut?
Medverkande: Eva Brunne tidigare biskop i Stockholms stift och Lena Bernell, präst i Vantörs församling

12:00–12:45 Sex som funkar!
All you need is love -och personlig assistans. Frida Ingha är journalist, konstnär, föreläsare och queer funkisaktivist och håller en föreläsning kring komplicerade frågor och oblyga svar.

12:00–12:45 HBTQ-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö – en kunskapssammanställning
Myndigheten för arbetsmiljökunskap

12:00–13:00 Trans and Refugee – Overlooked Struggles in Southeast Asia and East Africa
What is the situation like in Myanmar, Kenya and Uganda for trans and other LGBTQI people? Why are queer people forced to flee? Is there anything we can do to support grassroots movements and activists in these contexts? The seminar is a conversation with Purity Paige, actress, model and trans activist from East Africa, and Yaya Aye Myat, leading trans and human rights activist from Myanmar.

12:00–13:00 Samtal med skolministern
Samtal mellan skolministern Lina Axelsson Kihlblom och en företrädare för RFSL/RFSL Ungdom

12:00–13:30 Politikersamtal med migrationspolitiska talespersoner
Alla som ansöker om asyl i Sverige skall få en rättssäker asylprövning, och en individuell bedömning, men RFSL:s rättsutredning visar att det är långt ifrån verklighet idag. Vem bär då ansvaret för att asylsökande hbtqi-personer riskerar att skickas tillbaka till förföljelse? Är det lagstiftningen eller tillämpningen som är bristfällig och otydlig, ligger ansvaret hos lagstiftaren politikerna eller migrationsmyndigheterna, d.v.s. Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen?

13:00–13:45 Att vara OLIKA i en lesbisk kärleksrelation
Jag heter Pilar Pineda Richter och är Livscoach. I den här föreläsningen blandar jag innehåll både från erfarenheten som Livscoach och erfarenheten från min snart 20 åriga kärleksrelation med min fru.

13:00–13:45 ”Jag är inte ensam, det finns andra som jag”- Unga hbtqi-personers levnadsvillkor
Myndigheten för arbetsmiljökunskap

13:00–13:45 Aces & Aros – de asexuella och aromantiska spektrumen
Vad är asexualitet och aromanticism/aromantik? Vilka normer finns i samhället och kyrkan som påverkar aces och aros?
Och hur kan kyrkan vara en trygg plats för asexuell och aromantiska personer?
Medverkar gör Elin Westöö som är utbildad pastor men jobbar just nu som personlig assistent. Hon är ideellt engagerad i EKHO – Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer. Elin identifierar sig som asexuell och aromantisk och har erfarenhet av att komma ut i vuxen ålder.

13:00–13:50 Normstrukturer inom minorietersgemenskap.
Överallt där det finns människor finns det också normer och maktstruktorer. Även när människor i utanförskapet söker gemenskap med varandra uppstår de. De som marginaliseras inom en redan marginaliserad grupp riskerar att bli exkluderade utsatta. Får alla som är queer plats i queerkulturen? Arrangeras av: RFSU och STIL.

14:00–14:45 Uppföljning av RFSL:s rättsutredning 2020
Vad har hänt efter RFSL:s publicering av rättsutredningen 2020? Vilka förbättringar / försämringar har skett i rättspraxis, i migrationsmyndigheternas bedömningar av hbtqi-asylärenden? Aino Gröndahl, RFSL:s asylrättsjurist

14:00–14:45 Att bemöta omgivningen som queer familj
Vilka frågor möter du och din familj? Och hur skulle du vilja svara? Måste man alltid dra på sig pedagogkepsen och tålmodigt bemöta och ge svar? Kan man låta dagsformen avgöra? Och för vem och varför bemöter och svarar vi? Finns det kanske inga dumma frågor? Eller ska dumma och tröttsamma frågor besvaras med dumma svar? Och är det OK att faktiskt tycka att det är kul och utvecklande att svara? Projektledarna för RFSL-projektet Regnbågsfamiljer i väntan ger sina bästa tips, utifrån erfarenheter från tre års arbete med föräldragrupper och samtalsträffar för blivande och nyblivna hbtqi-föräldrar.

14:00–14:45 Livsvillkor för personer med intersexvariation ur ett diskrimineringsperspektiv
Syftet med föreliggande rapport är att bidra med kunskap om livsvillkoren för personer med intersexvariation ur ett diskrimineringsperspektiv.
Rapporten ska vara ett kunskapsunderlag för regeringen, men också för DO och andra aktörers arbete när det gäller att motverka och förebygga diskriminering som har samband med intersexvariation.

14:00–14:45 Is dating applications turning us into emotionless cyborgs?
Dating applications have revolutionized the way that LGBTQ individuals meet. Simultaneously, studies show that they drain the LGBTQ community of other ways to meet. In this panel, two researchers discuss how dating apps have changed the lives of LGBTQ individuals and how it can affect newly arrived migrants.
During this panel Daniel Hedlund, associate professor in Legal Sociology at Stockholm University, and Thomas Wimark, associate professor in Human Geography at Uppsala University, discuss how dating applications affect our lives using their latest research.
Rainbow Refugees Sweden.

14:00–14:50 En ny könstillhörighetslag kan inte vänta!
En ny könstillhörighetslag som respekterar rätten till självidentifikation kan inte vänta. Var står frågan nu, och varför verkar det ha gått i baklås att få lagen på plats?
Vi samlar gemensam kraft tillsammans med:
- Martina Johansson - riksdagsledamot för Centerpartiet, Civilutskottet
- Elias Fjellander - ordförande RFSL Ungdom
- Claes Nyberg - ordförande Centerpartiets HBTQ-nätverk

15:00–15:45 Omvändelseförsök
Kurator Suzana Imam på RFSL Stödmottagning berättar om våra erfarenheter av att möta klienter utsatta för olika typer av omvändelseförsök, samt redogör för det vi vet om situationen generellt i Sverige.

15:00–15:45 Att skapa trygga mötesplatser för hbtqi-ungdomar
De få mötesplatser som idag finns för hbtqi-ungdomar är i många fall kortlevdada och ohållbara. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) släppte en rapport om frågan 2021 som dessutom visade på att det är dålig geografisk spridning av mötesplatser. RFSL Ungdom, Sveriges enda rikstäckande organisation för hbtqi-ungdomar, diskuterar tillsammans med gäster hur vi kan skapa hållbara mötesplatser där hbtqi-ungdomar kan vara, leva och uttrycka sig som de själva vill.

15:00–15:45 Hur skapar vi inkluderande arbetsplatser?
Ett samtal om hur vi skapar inkluderande arbetsplatser tillsammans med representanter från fack och politik.
Medverkande:
Therese Guovelin - Förste vice ordförande LO
Serkan Köse - Riksdagsledamot (S), arbetsmarknadsutskottet
Gabriella Lavecchia - Förbundsordförande Seko
Malin Ragnegård - Förbundsordförande Kommunal
Två förtroendevalda från LO-förbund

15:00–15:45 Diskriminering av intersexpersoner
Diskrimineringsombudsmannen har kartlaggt livsvillkoren för personer med intersexvariation ur ett diskrimineringsperspektiv. Rapporten är den första sammanställningen av diskriminering mot intersexpersoner i Sverige. Magdalena Sivers från Diskrimineringsombudmannen presenterar rapporten och därefter diskuteras läget för intersexpersoner i Sverige idag.

15:00–16:15 Rfsl Stockholm 50 år!
Fem ordföranden från olika årtionden i organisationen diskuterar och berättar om de olika områden som vi har fört en kamp inom och vår utveckling genom tiderna.

16:00 - 16:50 SLM - då och nu
SLM Stockholms ordförande berättar om det internationella samarbetet mellan internationella gay fetisch-organisationer av idag.

16:00–16:45 Hotet från högern och hbtqi-personers säkerhet
Efter terrordådet mot en gaybar i Oslo beslutade Oslo Pride att ställa in sina aktiviteter. I Stockholm ser vi hur queerbarer och mötesplatser för hbtqi-personer stängs ner eller inte får tillräckligt med stöd. Hur ser hotet från konservativa krafter ut i Stockholm och hur kan vi säkra mötesplatser och tryggheten för hbtqi-personer i staden? Feministiskt Iniatiativ Stockholm.

16:00–16:45 Transungdomar i fokus: aktuell dynamik inom transvård och stöd utanför den
Från och med maj 2021 initierar Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm i de flesta fall inte sina unga patienter hormonell behandling ( förutom när den görs inom ramen av en klinisk studie). Hur påverkar detta unga trans- och icke-binära personer i Stockholmsregionen och vilken typ av stöd finns tillgängligt för dem inom och utanför sjukvården?

16:00–16:45 Att komma ut två gånger
Att acceptera sig själv både som alkoholist/beroende och HBTQ. Föredraget kommer handla om att komma ut både som alkoholist/beroende och HBTQ och acceptansen av sig själv på alla plan i livet. Föreläsarna delar utifrån sina egna erfarenheter både personligen och professionellt.
Maria Törnblom, Beroendeterapeut, behandlare och efterbehandlingsansvarig på Human Gardening AB, poddare i Tillfrisknandepodden och styrelseledamot i LesWorking Sweden, nykter och drogfri sedan 5 år
Mikael Lund, Grundare och styrelseordförande, NICAAG Ltd, Recovery Wear, poddare i Tillfrisknandepodden, nykter och drogfri sedan 30 år

16:00–16:45 Hbtqi-ungdomar och arbetsmarknaden
RFSL Ungdom och LO samtalar om unga hbtqi-personer och arbetsmarknaden.

17:00–17:45 Från orättvisa till lagändring - Föräldraskap när man flyttar till Sverige, eller bor utomlands
Den 1 augusti börjar nya regler kring föräldraskap gälla för kvinnopar med barn som flyttar till Sverige. Dvs fler icke-födande föräldrar i samkönade relationer ska registeras som föräldrar även i Sverige. En fråga som drivits i flera år av såväl RFSL som jurister. Hur har kampen fram till lagändringen sett ut och vad kommer nu att gälla framåt?

17:00–18:00 HBTQI i skolan! Mot diskriminering och exkludering
Med erfarenhet och reflektion från skolans föränderliga och förunderliga värld.
Med Annika Setterquist och Matilda Rosén.
Genomgång av lagar, dokument och praktik som utgör grunderna för ett
förebyggande och främjande arbete mot diskriminering och exkludering i skolan.

17:00–18:00 Gospelworkshop
Kom med och sjung ut!
Rainbow Gospel.
Sabina Lilja och Sara Brännäs leder en gospelworkshop, körmedlemmar kommer medverka.

17:00–18:00 Try Bachata! FOR GUYS ONLY
Alla som ser sig som killar som vill dansa med andra killar är varmt välkomna att prova bachata med Peter & Johan.

17:00–18:00 Hur får vi all dans i världen queer? Samtal med panel och publik.
Queer? Jämställd? Fri? Normkreativ?
Kärt barn har många namn. Oavsett favoritord vill alla i panelen att dans helt enkelt ska heta dans men vara till för alla. Oavsett ev. kön, uttryck, längd, bredd, ålder, funktionalitet etc etc.