Parad och fest för mänskliga rättigheter
Starta vid Senatstorget. Samling 11 - avgår 12.
via Unionsgatan, Norra Esplanaden, Mannerheimsvägen, Södra Esplanaden, Kaserngatan och Jungfrustigen för att avslutas i Brunnsparken.