HBT-hälsan erbjuder såväl enskilda samtalskontakter som parsamtal. Samtalen är kostnadsfria.Till hbt-hälsan kan man vända sig med frågor eller problem som rör den egna sexuella identiteten och/eller HIV.