Posithiva Gruppen erbjuder stöd, utbildning och sociala aktiviteter för personer som lever med hiv. Vi arbetar även för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten.

Se www.posithivagruppen.se för mer information om våra aktiviteter och öppettider.


Posithiva Gruppen (PG) bildades 1985 och är Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv. Vi är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening.
Vårt syfte är att samla personer som lever med hiv till utbildning, kontakt, ge stöd samt erbjuda psykosocial verksamhet och skapa forum för utbyte av erfarenhet. Vi bevakar även rättigheter och arbetar för att öka kunskapen om hiv i samhället samt motverka stigmatisering och fördomar.