Døgnåpent med salonger og videobås. Salg av videofilmer, blader og annet.