Malmö Konsthall inleder våren med en stor utställning av Malmökonstnären Leif Holmstrand. I sin konst kombinerar Holmstrand traditionellt handarbete med en fascination för skräckfilm och burlesk populärkultur. I verken, som refererar både till hans egen familjehistoria, psykisk ohälsa, transidentitet, drag- och gaykultur, ger han i storskaliga skulpturer och performance en visuell form åt det kaotiska. Utställningen samlar ett stort antal verk och inkluderar även Holmstrands konstnärliga referensbibliotek med verk av konstnärer som inspirerat honom.

Den queera kroppen och en upplösning av genus
Tråden är den röda tråden i Leif Holmstrands omfattande konstnärskap. Han virkar och stickar objekt, överdrag och dräkter och virar in objekt och kroppar i linor, garn och rep. Hans arbeten kännetecknas ofta av en grotesk och instängd kroppslighet med ett mörkt förhållande till sexualitet och omvärld. Centrala teman är den queera kroppen och en genusupplösning där han utmanar kroppens kulturella och biologiska gränser. Materialet står i centrum – textilierna, de svarta soppåsarna och barnvagnarna. Gränserna mellan material, skulptur och performance är flytande, många skulpturer börjar eller avslutas i performanceverk.