”Ett delat liv” är den hittills mest omfattande utställningen i Norden med den tysk-svenska banbrytande konstnären Lotte Lasersteins produktion. Efter succén i Malmö visas nu utställningen på Moderna Museet i Stockholm. Här tillkommer bland annat Lasersteins storskaliga mästerverk ”Kväll över Potsdam” och lanseringen av den omfångsrika utställningskatalogen. ”Ett delat liv” belyser i lika hög grad de mångsidiga verk som konstnären skapade i exil i Sverige som hennes tidigare produktion från Tyskland.