Månadsvis återkommande dragshow i Malmö. Tre artister får tolka varierande teman!