Tom of Finland (Touko Valio Laaksonen 8.5.1920 – 7.11.1991) är en av de mest kända finska konstnärerna runtom i världen. Hans teckningar av lyckliga homosexuella män som njuter av sin sexualitet var revolutionerande i en tid då homosexualitet klassificerades som ett brott och fetischism som en sjukdom. Många som hör till en sexuell minoritet har upplevt verken som befriande och kraftgivande. Med åren har pornografi för en liten grupp blivit konst för många.

Gestalterna i Tom of Finlands teckningar – skogsarbetaren, motorcyklisten, soldaten, polisen – utstrålar livskraft, glädje och stolthet. I verken återges läderklädernas och uniformernas detaljer lika noggrant som de muskulösa kropparnas skönhet. Det centrala är den ömsesidiga kopplingen mellan männen genom erotiskt laddade blickar, beröringar och ställningar. Det är bildernas syfte att vara upphetsande; först tecknade konstnären dem för sig själv och senare också för sina fans och en växande skara kunder. Av teckningarna gjordes fotokopior och tryckalster, och de levererades också internationellt per postorder.