Adamah är en fotoutställning om nio bilder av hbtqi+ personer från Gotland vilka gestaltar den kristna kontextens vokabulär med sina kroppar. Med text från bibeln och psalmboken skriven på bar hud är kroppen och ordet i fokus. Ordens betydelse smälter samman med det personliga uttrycket varje modell bär med sig från sitt liv.

Det handlar om det vackra i våra kroppar, i vårt uttryck, i begäret och lusten * om längtan, ömhet och ömsesidighet * om att möta och mötas, älska och älskas * fritt * djupt * tyngdlöst * sant * om plats för förebråelsen, för uppgörelsen * om stolthet * kraft * mod * oro * om de som gått före, de som vågat * om tacksamhet * om de som trots allt lever och de som inte mäktade mer * om befrielserörelsen * om heliga människor på helig mark * om mångfaldens G*D som under skapelsegången såg hen hon han och sa ”Det är gott”!

Fotoutställningen är sammanställd av Petra Guteskär, projektansvarig präst, Sofi Ogestad, teologstudent och Pia Tofténius, domkyrkopedagog. Fotograferat av Anna Sundström för Visby domkyrkoförsamling i samarbete med Universitetskyrkan Uppsala Campus Gotland.