Norrmalmsmässan – en enkel gudstjänst med nattvard.
Bland medverkande finns Jonas Gardell (predikan), Johanna Börjeson (sång), Marie Rindborg (musik) samt Eva Larsen och Stefan Albinsson.