17.00 Premiär av Rosa Brus-rummet

17.30 Premiär av (Tending) (to) (Ta): Ta Introduces Ta av April Lin 林森

18.00 Film: SAQMI presenterar – Svensk Queer Underground

20.00 Film: Trans Fest Stockholm presenterar – Framing Agnes + samtal om arkivens roll med Sam Hultin


17.00-00.00 Kortfilm i kartrummet: Queer Animation