Visningen fokuserar på historiska platser och sammanhang där män som arbetar på sjön kunde vara öppna med sin homosexuella läggning. Vid början av 1900-talet skildrades Flottans badhus av konstnären Eugène Jansson som en solglittrande uppvisning av manlig fägring. Några decennier senare utgör Amerikabåtarna en frizon för homosexuella män. I kulturen är fartyg symboler för frihet och äventyr, men även maskulinitet och nationalism. Matroser idealiseras och blir till homoerotiska objekt. Hur vanligt var egentligen homosexualitet ombord på fartyg? Och hur går det ihop med myten om sjömannen som har en flicka i varje hamn?