18.00 Regnbågsmässa
Välkommen att fira regnbågen och mångfalden!
Arrangör Svenska Kyrkan, Katarina Församling

Teckenspårkstolkas