Vad är det som gör Q så farligt och hur hanterar vi som kyrka queerhet och queerteologi?
I Svenska kyrkan talas det på nationell nivå fortfarande om HBT. Följ med prästen Lisa Mobrand när hon leder oss i ett queert bibelstudium. Bibelstudierna är anpassade till unga, men du är välkommen oavsett din ålder!