Utställning på kyrkoplan med ett verk va konstnären Heidi Lunabba.