LESBISKA OCH QUEERA VÄNNER!
Varmt välkomna till den andra upplagan av Dyke March Stockholm! Tillsammans marscherar vi på Stockholms gator för att öka lesbisk och queer synlighet, samtidigt som vi får pepp av nya och gamla vänner i tåget! Vi möts i Tantolunden för uppstart med mingel och sång av bästa Uppsala Feministkör. Därefter marscherar vi ut på Södermalm.
Ta gärna med en flagga eller skylt med ett budskap som är viktigt för dig.

VARFÖR DYKE MARCH?
Dyke March är en demonstration, inte en parad. Vi vill demonstrera för våra rättigheter, för vår säkerhet och för vår synlighet. Marschen är en samlingsplats för alla som vill kämpa för lesbisk synlighet, och stå enade mot diskriminering. Det är en marsch för lesbiska och queera som ofta inte får samma utrymme under Prideparaden.

MÅLET
Vi vill skapa ett tryggt rum för lesbiska och queera att vistas i och att synligheten för just lesbiska tas ut på gatorna och lyfts upp i samhället i stort.

VEM FÅR DELTA?
Alla som vill synliggöra och kämpa för lesbiskhet är välkomna! Vi utgår från Lesbisk Makts definition av lesbisk och välkomnar alla som förhåller sig till begreppet lesbiskt på något sätt. Lesbiskt kan vara en identitet, eller så identifierar en sig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill en göra lesbiskt i framtiden.
Tillsammans kan vi göra detta till en tradition som gör skillnad!