Museum og utstilling med verker av kunstneren Madeleine Pyk.