William Shakespeares klassiske teaterstykke
lest med med normkreative øyne i koronapandemiens tid.

Å være prins er ikke lett. Særlig hvis man ikke vil være en. Og verre enda når familien avgjør ens livsvalg. Hamlet kommer hjem fra studiene for å være med i sin fars, den danske kongens, begravelse og finner mamma, dronningen, gift med den nye kongen. Når den døde vender tilbake som När den döde återvänder som gjenferd og forteller hvordan det hele gikk til sendes sønnen ut på en ny livsvei. Hamlet tvinges til å tyvkoble det sosiale systemet som holder ham fanget og turer fram i selvdiagnostisert galskap gjennom denne nye danske verden.


I Teater Dictats skeive lesning er stykket fyllt med morsarketyper: Kjøttens mor, stemor, svigermor og den fraværende spøkelsesmor – alle vil de noe med sønnen og hans liv. Dette teaterstykkenes teaterstykke er teater i teateret. Hva passer bedre etter pandemiens kalde restriksjoner enn at vi alle tar plass på den klassiske Varbergs teaters scene, med et begrenset antall plasser, og deltar i sensommerens scenekunstarrangement. Hamlets skjebne er alles skjebne, vi som søkter veien i våre liv. Skal vi være eller ikke være?

På scenen: Peter Armitstead Åström, Hans Brorson & Linus Nilsson
Tekst: William Shakespeare
Oversettelse: C A Hagberg

Bearbeidelse: Johan Svensson

Dramaturg: Matthew Short

Produsent: Andreas Luukinen
Konsept & regi: Johan Svensson