Patricia "smugåpner" søndagsklubben igjen. Velkommen!