Utställning
KriB visar utvalda målningar. Galleriet är ett litet Galleri med stort hjärta.
Med hänsyn till rådande pandemi är antalet besökare begränsat, varför det kan bli
väntetid för att komma in i Galleriet.