Inkonstin utooppinen kirjallisuustapahtuma BLÄCK.
Kuraattorina kirjailija ja transaktivisti Saga Becker. Vieraina syksyn aikana neljä queerkirjailijaa.