Varje år väljer svenska kvinnor att hjälpa andra genom att bära deras barn altruistiskt och de hamnar i en oklar juridisk situation trots att det skulle kunna ske under reglerade former.

Forskning visar att altruistiskt värdmödraskap fungerar väl i andra länder och fler och fler länder öppnar för det. Statens medicinsketiska råd (SMER) anser att altruistiskt surrogatmoderskap kan vara en etiskt godtagbar metod som bör bli tillåtas i Sverige.
HBT-Liberaler Storstockholm redogör för kunskapsläget och svenska kvinnor som agerat altruistisk värdmoder berättar.

Pride House Stream (Rum 2)

Livesänds via Stockholm Pride Summerstream