I den gamla lanthandeln i dalabyn Kniva drivs sedan 2015 en trädgårdsbutik i det lilla formatet. Här finns ett sortiment av perenner och säsongsväxter som följer årstiderna. Urvalet av växter och föremål, som redskap och krukor, är personligt och professionellt. Öppet från mars-dec med kortare uppehåll, se alltid aktuella tider nedan.