Festen riktar sig specifikt till de queera kinkyfolk som av en eller annan anledning inte har haft möjlighet att delta på öppna "mainstream" kinky-event på egen hand. Vi välkomnar alla, oavsett kön och sexuell läggning, som ser ett queerfeministperspektiv som lämpligt för sina egna värderingar. Varje deltagare åtar sig att följa reglerna för säkrare utrymme på festen: Vi tolererar inte någon form av diskriminering, trans eller homofobi, rasism, sexism, funktionsdiskriminering, kropps- eller kink-shaming, åldersdiskriminering eller annat förtryckande beteende.