Välkommen att fira regnbågsmässa i Sofia kyrka, en kontemplativ kraftsamling med både kärlek och kandelabrar!

På 8 mars, Internationella Kvinnodagen, gästas vi av kören
KÖREN
– en kör för kvinnor och transpersoner som framför musik av kvinnor och transpersoner.

Kom och fira mässa i Sofia kyrka! Kom som du är.

Eftermingel med ost, cider, snacks & snack.

Präst Adrienne Riddez • Regnbågsmässans volontärer
Teckenspråkstolkas

» Besök kören KÖREN på facebook: KÖREN
» Besök körens webbplats

Kommande mässor i vår:
Söndag 19 april (obs! 3:e söndagen i månaden pga påsk)
Söndag 10 maj