Etablerades 2018 i Göteborg av Mac Widlund, en begravningsbyrå som är öppen för alla. Widlunds begravningar är helt politiskt och religiöst obundet .De förtroenden vi får hanteras med största sekretess och absolut tystnadsplikt. Vi försöker alltid få ett personligt möte och ger ett fullständigt prisförslag innan undertecknande av överenskommelse. Du som beställare är alltid trygg. Egen borgerlig officiant finns när man inte vill ha traditionell kyrklig begravning, Låt oss ge dig förslagen hur avskedet kan utformas efter dina önskemål.