RFSL Rådgivningen Skåne og Rörelsernas museum inviterer til en dag i hbtq-kampens tegn!

19. oktober er det eksakt 40 år siden homoseksualitet ble fjernet fra Socialstyrelsens register over psykiatriske diagnoser. Dette markerer vi i RFSL Rådgivningen Skåne sammen med Rörelsernas museum med en heldag med filmvisninger, forelesninger, fortellinger fra 70-tallets og nåtidens aktivister samt panelsamtaler. Samtidig belyser vi også dagens kamper og okkupasjoner. Hva skjedde den gang og hva gjør vi i dag? Hva ses på som sykt og friskt av samfunnet? Hvilke strider har blit vunnet og hvilke gjenstår?

Medvirkende: Barbro Westerholm, Generaldirektör Socialstyrelsen 1979-1985, Kat Kehl, doktorand på institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, Transförsvaret og Svenskt Queer Initiativ. Gjennom dagen viser vi dokumentarfilmen ”En armé av älskande” av Ingrid Ryberg og videoverket ”Segern i förskott” av Sam Hultin.

Programdetaljer under svensk språk.


Vi ønsker spesielt velkommen til alle hbtq-personer for fellesskap i datidens og nåtidens kamper!