To legender innen battlescenen barker sammen i en heroisk fight av battle og kung fu. På turné gjennom Dansnät Sverige.

Etter å ha studert mengder med kung fu-filmer, reiste Inxi og Sasha til Hongkong for å lære av mestrene. Hiphopen, poppingen og en mangeårig erfaring med battles hadde de allerede i bagasjen. Nå ver den sydkinesiske kung fu-stilen Wing Chun som skulle finslipes.

Det som er felles mellom kung fu og battles er målbevissthet, skikkelighet og streben etter å bli bedre. Å møte en motstander som skal beseires uten vold. Det er fra denne inspirasjonen verket "Konflikt" ble skapt - en voldsforebyggende duett og kroppslig konversasjon hvor deltakerne svarer på hverandres impulser og skaper eklektisk friksjon på dansegulvet.

Les mer på https://www.ukk.se/program/konflikt-inxi-sasha/