VÄLKOMMEN TILL REGNBÅGSMÄSSA, en kontemplativ kraftsamling med både kärlek och kandelabrar. Vi rustar för hösten tillsammans med Kvinnokören Sapphonia.

Eftermingel med ost, cider, snacks & snack.

Präst Adrienne Riddez • Regnbågsmässans volontärer • Teckenspråktolkas

REGNBÅGSMÄSSA Söndag 8 sept kl 18.00
i Sofia kyrka på Södermalm, Stockholm