En dansare. En trumpetare. Ett lekfullt spel mellan musik och rörelse som ska upplevas med hela ditt jag.


Efter att i flera år, på var sitt håll ha utforskat improvisation inom strukturerade ramar, delar nu Bára Sigfúsdóttir och Eivind Lønning denna forskning med varandra i föreställningen ”TIDE”.