Dobbel lykke når Hanna Jansson og Inxi & Sasha deler en kveld med kung fu og ”Soul Work”.