DisQo DisQo - Fredsgatan 12 är gay as fuck på tisdagar.
Alla kön och identiteter välkomna.
Tisdag 30 juli stor pridefest 22 - 05
Dj: Mathias Holmgren, Martin Solberg.