BEAR PRIDE STOCKHOLM 2022

4/8:
Time Bar 17-23
Side Track: 23-01

5/8:
Bear Bath Saltis: 10 - 16
Meag Bear Party, Färgfabriken: 20-02

6/8:
Pride Parade from Norr Mälarstrand: 13 - 16
Bear DJ Night, Side Track: 20 -01

7/8
Bear PicNic Ågesta: 10 - 16
Farewell Dinner at Patricia: 19 - 02