I RFSL Ungdoms dokumentärfilm “Dom känslorna kom” får vi lyssna till tre olika berättelser om sex mot ersättning. Berättelser som sällan (eller aldrig) får höras. Historier om våld, glädje, ångest, hopp och ett samhälle som lovar stöd men ofta sviker de som inte passar in i normen.

Att vi premiärvisar filmen “Dom känslorna kom” under Stockholm Pride är självklart ingen slump. Frågorna som tas upp i den här filmen berör hela hbtqi- communityt, men sträcker sig även långt bortom det. Efter visningen kommer vi ha ett panelsamtal där vi diskuterar filmens frågeställningar och hur olika erfarenheter behandlas, respekteras och bemöts, samt hur stöd kan utformas utifrån behoven hos den som söker det.

Pegasus Råd & Stöd är RFSL Ungdoms verksamhet för unga hbtqi-personer som erfarenhet av sex mot ersättning. Pegasus Råd & Stöd är finansierat av Arvsfonden.
RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för hbtqi-personers rättigheter.