En enkel mässa fylld av lovsång! Sjung din bön, be som dig själv, kom som du är. Studentpräst Jacob Hartman och Studentdiakon Birgit Johansson medverkar i mässan tillsammans med lovsångsbandet!