Lunchföreläsning med Malin Andersson från Smålandsidrotten. Malin berättar och ger exempel på hur de jobbar med idrottsföreningar för att skapa ett bättre, öppnare och mer inkluderande klimat inom idrotten.