RFSL är Sveriges största och äldsta organisation för hbtq-personers rättigheter, men vi är också en del av en stor och bred rörelse för alla människors lika rätt och värde. Under Almedalsveckan har vi därför under många år försökt driva såväl sakpolitiska frågor rörande hbtq som frågor som rör demokratins villkor och samhällets öppenhet i stort. Mångfaldsparaden har varit en viktig del av det senare.

Under de senaste två åren har dock nazistiska sammanslutningar, vars verksamhet innebär en tydlig förföljelse av grupper och individer som bryter mot rådande normer rörande bland annat kropp, kön, hudfärg och sexuell läggning getts tillstånd att organisera sig och demonstrera inte bara under Almedalsveckan utan också i direkt anslutning till de lokaler som RFSL verkar i.

Hatet och hoten om våld från de rasistiska och nazistiska rörelserna är inte nytt. Som hbtq-person och som del av en hbtq-rörelse är du tyvärr van vid att ses som en del av det som ska ”utplånas”, men ökningen och normaliseringen är ändå påtaglig. Enligt Expo har antalet s.k. ”vit-makt-aktiviteter” eller ”aktiviteter i den rasideologiska miljön” fördubblats under de senaste tio åren och för RFSL innebär detta att vi i Almedalen inte längre kan föra konstruktiva samtal om ungas rätt till könsbekräftande vård, familjepolitik, asylrätt eller om hur det är att leva som hbtq-person runt om Sverige och världen. Våra resurser går i stället åt att försöka parera och hantera det hat och de hot som den nazistiska närvaron innebär.

RFSL väljer att under 2019 ställa in samtliga tänkta programpunkter och tackar nej till allt deltagande i paneler och seminarier som en tydlig markering mot den tolerans mot intolerans och hat som vi ser i rådande praxis. Vi menar att det i Sverige finns en lagstiftning som bland annat Polisen borde använda för att begränsa möjligheten till nazistisk organisering och att vi i stället för att ignorera nazisterna eller tvingas ha fullt fokus på hotet från dem nu väljer att stanna hemma och jobba med vårt löpande arbete genom andra kanaler och på andra arenor. Vi har bara tagit ett beslut rörande 2019.

Trots att det för RFSL och våra volontärer innebär en enorm påfrestning att möta det hat och de hot om våld som den nazistiska närvaron innebär har vi även för 2019 sökt tillstånd om att få arrangera en mångfaldsparad. Paraden, som under de senaste åren har samlat tusentals deltagare, innebär en möjlighet för individer och organisationer att sluta samman i ett ställningstagande för samhällets öppenhet, för alla människor och kroppars lika rätt och värde och för demokratin. Vi ser denna manifestation som en viktig och värdefull signal till alla de som blir förföljda, hatade och hotade om att vi alltid kommer vara många fler som står på deras sida och att vi inte står passiva när de antidemokratiska krafterna växer.

I år har RFSL ansökt om att få starta mångfaldsparaden på den plats där nazisterna förra året hade sin bas, södertorg. Vår förhoppning är nu att så många som möjligt kommer vill delta och på så sätt hjälpa oss återta det offentliga rummet från hatet och i stället fylla det med färg, glädje och kärlek.

Mer detaljerad information om själva paraden kommer publiceras här inom ett par veckor. Men tveka inte att kontakta oss på [email protected] om du har frågor!

Men vänlig hälsning
Eric Fugeläng
Ordförande RFSL Gotland