RFSL er Sveriges største og eldste organisasjon for hbtq-personers rettigheter, men vi er også en del av en stor og bred bevegelse for menneskers likerett og likeverd. Under Almedalsveckan har vi gjennom mange år forsøkt å drive sakpolitiske spørsmål vedrørende hbtq om demokratiets vilkår og samfunnets åpenhet generelt. Mångfaldsparaden (Mangfoldsparaden) har vært en viktig del de senere år.

I de siste par årene har nazistiske sammenslutninger, hvis virksomhet innebærer en tydelig forfølgelse av grupper og individer som bryter mot rådende normer rundt bl.a. kropp, kjønn, hudfarge og legning, fått tillatelse til å organiserer seg og demonstrere, ikke bare under Almedalsveckan, men også i direkte tilknytning til lokalene RFSL har sin virksomhet i.

Hatet og trusselen fra de rasistiske og nazistiske bevegelsene er ikke nytt. Som hbtq-person og som del av en hbtq-bevegelse er vi dessverre vant med å bli sett som en del av det som skal "utryddes", men økningen og normaliseringen er likevel påtakelig. Ifølge Expo har antallet såkalte ”hvit-makt-aktiviteter” eller ”aktiviteter i den rase-ideologiske miljøet” blitt fordoblet de siste ti årene og for RFSL innebærer dette at vi i Almedalen ikke lenger kan føre konstruktive debatter om unges rett til kjønnsbekreftende helsehjelp, familiepolitikk, asylrett eller om hvordan det er å leve som hbtq-person i Sverige og verden forøvrig. Våre ressurser går istedet til å forsøke å parere og håndtere hatet og trusselen som den nazistiske tilstedeværelsen innebærer.

I 2019 velger RFSL å innstille planlagte deltakelser og takker samtidig nei til deltakelser i paneldebatter og seminarer som en tydelig markering mot toleransen for intoleranse og hat som vi ser eksisterer i praksis. Vi mener at det finnes en lov i Sverige som bl.a. Politiet burde benytte for å begrense muligheten til nazistisk organisering og at vi istedenfor å ignorere nazistene eller tvinges til å ha fullt fokus på trusselen fra dem, velger vi å jobbe med vårt løpende arbeide gjennom andre kanaler og på andre arenaer. Denne avgjørelsen gjelder for 2019.

Til tross for at det innebærer en enorm påkjennelse for RFSL og våre frivillige å møte hatet og trussel om vold som den nazistiske tilstedeværelsen representerer, har også søkt tillatelse til å få arrangere mangfoldsparade også i 2019. Paraden, som har samlet tusener av deltakere de siste årene, innebærer en mulighet for individer og organisasjoner å komme sammen og ta stilling til samfunnets åpenhet for alle mennesker og alles likerett og likeverd for demokratiet. Vi ser på denne manifestasjonen som et viktig og verdifullt signal til alle som blir forfulgte, hatet og truet, at vi er mange flere som står på deres side og at vi ikke står passive når de antidemokratiske kreftene vokser.

I år har RFSL søkt om å få starte mangfoldsparaden på stedet hvor nazistene hadde sin base i fjor; Södertorg. Vi håper at så mange som mulig kommer og vil delta og på den måten hjelpe oss å ta tilbake det offentlige rommet fra hatet og isteden fylle det med farger, glede og kjærlighet.

Mer detaljert informasjon om selve paraden publiseres under svensk språk.
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål: [email protected]

Men vennlig hilsen
Eric Fugeläng
Ordförande RFSL Gotland