Velkommen til å gå i prideparaden i Ånge! En kjærlighetsparade som bare blir større og større for hvert år. Nå fyller vi Ånge med regnbuens farger.

Samling på Hillen.
Avgang kl 18:30.
---
Organisasjoner og foretak: Påmelding for deltakelse til [email protected] skriv ”Anmälan till prideparaden” i emnet/subject-feltet.

Hvis du/dere går som allmennhet, er det ingen påmelding, da er det bare å bli med!

I fjor var det over 300 personer som deltok i prideparaden i Ånge, i år regner vi med mange flere. Vi har laget en lengre paraderute i år.

Det innebærer at vi må organisere paraden litt mer enn tidligere. Så i år vil vi at organisasjoner og foretak å gå i hver sin seksjon. Etter påmelding får dere et nummer som viser hvor dere er plassert i paraden.

For å delta i prideparaden må dere støtte/stille dere bak Ånge Prides/Kulturnattens verdisyn. Vi forbeholder oss retten til å ekskludere de som ikke deler Ånge Prides/Kulturnattens verdier.