Ekumenisk Regnbågsmässa i Domkyrkan

Celebrant: Biskop Susanne Rappman Predikant: Johan Sköld

Orgel och piano: Ulrika Henkelman

Medverkan av präster, pastorer och textläsare från flera församlingar i Göteborg

Utdelning av EKHO Göteborgs förtjänstpris Regnbågsfisken