Queer organisation i Greifswald.
Kolla aktuella evenemang på hemsidan: www.queeringreifswald.de/seite16.html