Café öppet hos RFSL Kronoberg
"en mötesplats för hbtq-personer och våra vänner."