08:30 - 22:00 Fotoutställning: Alla är vi nakna
En fotoutställning av Andreas Paulsson där vi möter varandra både klädda i såväl som avklädda våra roller. För trots att vi ser olika ut när vi är nakna är det först då vi är helt lika. Efter hand som livet går klär vi inte bara på oss kläder utan också roller.

08:30 - 22:00 Konstutställning: På flykt
Vänsterpartiet vill med begreppet på flykt vidga perspektiven och få cis-personer att reflektera kring sina privilegier. Konstnären Andi Malm har tolkat begreppet och hans fotoutställning levnadsglada onanister kan ses som en flykt från normer, cis-samhället och kroppsnormer.

10 - 11:30 Workshop kortfilm (del 3): Dela erfarenheter och se varandras kortfilmer
Träffa klimaträttviserörelsen för en serie workshops om maskulinitetsnormer och klimaträttvisa. Vi belyser hur det ”maskulina” ofta eftersträvas som ideal och förebild i vårt samhälle och hur detta påverkar oss alla oavsett könsidentitet och får konsekvenser för klimatet.
Vi bygger vidare på samtalen genom att undersöka satirfilm som litterärt uttryckssätt med målet att väcka engagemang. Vårt mål som klimaträttviserörelse är att förenas med andra kämpande grupper för en rättvis omställning som tar hänsyn till både människor och planeten.

16:30 - 17:30 “Swedish Anti-Gender Movements”: Hur ser det organiserade HBTQI-motståndet i Sverige och Europa ut?
Välkommen på ett seminarium om det allt växande organiserade HBTQI-motståndet i Sverige och Europa. I seminariet presenterar och samtalar Alice Bah Kuhnke och Ulrika Westerlund tillsammans med Hans Linde om hur rörelsen är organiserad, vilka taktiker den använder sig av och rädslan den livnär sig på. Seminariet tar avstamp i den rapport Ulrika Westerlund tagit fram, som kartlagt och närstuderat svenska aktörer inom antifeminism och HBTQI-motstånd – både svenska politiska partier, men också andra aktörer som kristna fundamentalister, konservativa och den allt växande ytterhögern. Rapporten fastslår att det motstånd som finns runt om i Europa också breder ut sig i Sverige i allt snabbare takt.
Medverkande:
– Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och tidigare demokratiminister i Sveriges regering.
– Ulrika Westerlund, riksdagskandidat för Miljöpartiet och har lång erfarenhet av arbete med hbtqi-frågor, diskrimineringsfrågor och rättighetsfrågor, senast på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
– Hans Linde, förbundsordförande RFSU

20 - 00 (DJ) Rebecka Sekelius
Kom på queert barhäng under lördagskvällen! Rebecka Sekelius och Ebba Haidl DJ:ar denna kväll med lounge beats i Pridebaren på Scandic Triangeln.