Debatter, seminarier och aktiviteter i Pride House/Kulturhuset, Stadsteatern.
För fullständig information om seminarierna gå till Pride House hemsida/läbkar vid varje evenemang.

12:30–13:00 Invigning av Pride House
Invigningstalare:
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och öppen hbtq-person
Paloma Halén Román, ordförande Trans Fest Stockholm
Björn Callin, Hotelldirektör Clarion Stockholm
Arrangör: Stockholm Pride

13:00–13:45 Poly för nybörjare
Enligt normen ska vi alla leva monogamt, med en partner som ska vara vår fasta punkt, och tillfredsställa våra emotionella, sexuella och även en stor del av våra sociala behov. Det heter att om vi älskar vår partner har vi inte behov av någon annan.
Men det finns andra sätt att leva. Poly är ett samlingsnamn för olika sätt att leva flersamt. Som poly anser vi att kärleken inte behöver begränsas till en enda person, och att flera kärleksrelationer kan vara en stor tillgång i våra liv.
Gabriel Velarde och Miranda Schenk håller ett föredrag och berättar om vad det innebär att leva flersamt.

Arrangör: Stockholms Polykommunity

13:00–13:45 Inkluderande arbetsmiljö – vad gäller på din arbetsplats?
Allt fler företag och organisationer aspirerar på att erbjuda en god inkluderande arbetsmiljö. Samtidigt är många arbetsplatser försiktiga med att definiera vad de faktiskt menar med en inkluderande arbetsmiljö. Hur ska de då lyckas?

Sara Skullered från Mångfaldsakademien berättar om hur en inkluderande företagskultur skapar förutsättningar för framgångsrika företag. Hon diskuterar även vikten av att definiera och kommunicera om vad som menas med inkludering och vilka som är tänkta att inkluderas. För det räcker ju inte att säga att det ska finnas en inkluderande arbetsmiljö. Det måste genomsyras i det dagliga arbetet. Och då är det viktigt att företaget är tydliga med vad som menas. Det är en förutsättning både för framgång och för att lyckas med att skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Svenska Pride - ideell förening för Pridearrangörer samt MångfaldsakademienArrangör: Svenska Pride

13:00–13:45 Queer killjoys, aktivism, antirasism och podd!
Sylvia Rivera var en av initiativtagarna till Stonewallupproret - idag är Sylvia en ikon men under sin levnad så ansågs hon
vara ett besvärligt element inom hbtqi-communityt. Vilka frågor är det som dödar den queera festen i Sverige? Hur hanterar man att vara en killjoy? Orkar man alltid att vara det? Välkommen till ett samtal kring temat killjoy och vikten av antirasistisk internkritik inom hbtqi-rörelsen och RFSL. Vi får även smyglyssna på en bit ur Q-Studion - RFSL:s nya podcastserie om hbtqi-personers erfarenheter av rasism.

Medverkande: Mireya Echeverria Quezada, Moderator och Q-Studions producent och programledare. Deidre Palacios, RFSL:s viceordförande. Poeten och aktivisten Yolanda Bohm. Samuel Girma, en av grundarna till Black Queers Sweden.
Arrangör: RFSL

13:00–14:15 Varför slutar elitsatsande transpersoner inom idrotten?
Välkomna till ett panelsamtal där vi träffar tre transpersoner som har varit och är elitsatsande inom idrotten.

Tre elitidrottare berättar om sina erfarenheter av att avbryta eller pausa sin idrottskarriär. Hur kan vi möjliggöra ett fortsatt idrottande samtidigt som man får könsbekräftande vård och hur kan vi hjälpa föreningarna att bli mer inkluderande.

Ansvarig: RFSL
Loui Sand, handboll
Noel Filén Hammarström, basket
Leon Reuterström, ishockey

Moderator: Mathilda Piehl, RFSL
Arrangör: RFSL

13:00–14:30 Synliggör hbtq-historia med lajv - #Stolt Lajvantologi
Hbtq-rörelsen har sedan 1950 nått stora framgångar och påverkat både lagstiftning och attityder hos allmänheten. Samtidigt har hbtq-personer varit en osynliggjord grupp i kulturen och historieskrivningen. RFSL och Studiefrämjandet har tillsammans med ett gäng fantastiska skribenter fram en antologi med queera lajv, med tanken att de skall hjälpa oss att konkretisera och verkliggöra upplevelser och känslor som annars lätt glöms bort och marginaliseras. Det är dags att samla och uppmärksamma vår egen historia och göra den till en del av offentligheten.

#Stolt Lajvantologi är en del av projektet STOLT som vi drivit med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse för att sprida kunskap om hbtq-rörelsens historiska framgångar och svårigheter, om hur det har varit att leva som hbtq-person i Sverige tidigare, och om hur förändringar i sexualpolitiken och för hbtq-personers rättigheter har hängt ihop med andra politiska, sociala och kulturella skeenden i samhället. Att synliggöra förtryck, deras konsekvenser och de som kämpat.

I panelsamtalet möts scenarioskribenterna och fortsätter samtalet om hur interaktiv teater och levande rollspel kan skapa vägar in i normbrytande upplevelser, synliggörande av historia och att reclaima queera identiteter i nördsfären. Vi hoppas kunna bereda väg för intressanta öppna och sårbara samtal om en historia som annars lätt glöms bort.

Siri Sandquist, Erland Nylund, Gabrielle de Bourg, Christopher Enblom och Emil Åkerö
Moderator: Linnea Risinger
Arrangör: RFSL

14:00–14:45 Att möjliggöra barns idrottande
Hur kan idrotten utgå ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet. Vilka möjligheter finns redan idag för att säkerställa transbarns möjlighet att delta i svensk barnidrott.

Ett panelsamtal som fokuserar på goda exempel och förslag på praxis vad gäller barnidrott.

Deltagare: Representant från svensk barnidrott. Förälder till idrottande transbarn. Vuxen idrottande transperson. Förälder som startat upp idrottsverksamhet.
Moderator: Mathilda Piehl
Arrangör: RFSL

14:00–14:45 Surrogatmödraskap - så blev jag pappa
Eduardo Afonso hade länge längtat efter ha egna barn. Till en början sökte Eduardo kontakt med andra som delade drömmen om att ha egna barn men fattade senare beslutet att själv gå vidare och bli ensamstående förälder.
Idag har Eduardo två egna barn, ett tvillingpar på strax under två år (år 2016) som han fått med hjälp av surrogatmoder i Thailand. "Att äntligen få bli pappa är det bästa som hänt - både för mig, min familj och närmaste vänner !" säger Eduardo.
Vägen till att få barn med hjälp av surrogatmoder är lång, komplicerad och möts inte alls så sällan av misstro och okunskap hos svenska myndigheter. Att tala om surrogatmödraskap och vägen till att få barn via surrogatmoder i Sverige idag möts ofta av fördomar, både från myndigheter och debattörer. Dessa fördomar som ofta baseras på ogranskade uppgifter och hörsägen, pratar Eduardo om på detta seminarium.
Eduardo hjälper idag barnlösa att uppnå sin dröm om föräldraskap och vill med sina erfarenheter berätta och informera för ett bättre upplyst samhälle.
Vi får ta del av hans resa mot föräldraskapet - både med och motgångar, skratt och tårar och lyckan av att till slut leva med sina två tvillingdöttrar som han så länge längtat efter.
Arrangör: Svenska Pride

14:00–14:45 Låna en poly
Enligt normen ska vi alla leva monogamt, med en partner som ska vara vår fasta punkt, och tillfredsställa våra emotionella, sexuella och även en stor del av våra sociala behov. Det heter att om vi älskar vår partner har vi inte behov av någon annan.
Men det finns andra sätt att leva. Poly är ett samlingsnamn för olika sätt att leva flersamt. Som poly anser vi att kärleken inte behöver begränsas till en enda person, och att flera kärleksrelationer kan vara en stor tillgång i våra liv.

Om du har frågor och funderingar om flersamhet, eller vill prata om egna erfarenheter, så har du möjlighet att sitta med en erfaren poly för ett samtal i liten grupp eller enskilt.
Arrangör: Stockholms Polykommunity

14:00–14:45 Diva Carola – Vem kan älska ett original?
Som dragshowartist kan man hamna på en svåridentifierad ö mitt i regnbågshavet. Är de man själv som placerat sig där eller någon annan?
Överanalyseras man eller analyseras man inte alls? Diva Carola som stått i över 15 år på dragshowscenen kommer berätta både fantastiska anekdoter men även om möten med belackare, om ett utanförskap både på och bakom scenen.

Om man skulle välja land att vara homosexuell i 2019 i så ligger Sverige högt upp på listan, men lägger man till dragshowartist, kristen samt ett första kliv in i medelåldern, är man ännu lika älskvärd?
Arrangör: Diva Carola

15:00–15:45 Workshop om att förhandla relationer
Relationer definieras alltför ofta utifrån idealiserade föreställningar lånade från tvåsamheten och ofta handlar arbete med relationer om att ha ett problemfokus utifrån dessa definitioner. I workshopen försöker vi istället få syn på vad som ligger bakom dessa föreställningar och istället bygga relationer utifrån individernas egna behov. Det är ett annat sätt att förhålla sig till vad en relation är och en syn på relationer som en föränderlig och organisk process grundad i individerna själva. Det handlar också om att arbeta med relationer genom att bejaka osäkerhet och förändring som medel att bygga någonting bättre för alla inblandade.
Arrangör: Stockholms Polykommunity

15:00–15:45 Sexualundervisningen utifrån ett hbtq-perspektiv
Skolan ska, enligt sina styrdokument, integrera hbtq i undervisningen. Hur görs detta i
dag? Om det inte görs, vad är hindren? Hur kan man göra? Och hur görs eleverna
delaktiga i detta arbete?
På seminariet diskuteras dessa frågor, liksom Skolinspektionens granskning av skolans
sexualundervisning. Men också hur man praktiskt kan gå tillväga.

Arrangör: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

15:00–15:45 Ett gemensamt vrål för en ny könstillhörighetslag
Sverige behöver en ny könstillhörighetslag nu! Alla som håller med är varmt välkomna att komma och hänga, diskutera, göra kampanjmaterial, vråla, ta bilder, skratta och äta kakor ihop. För den som vill berättar vi allt du vill veta om den gamla lagen, resan hit och vart vi vill framåt.

Kontakt RFSL: Frank Berglund Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom Frank Berglund, RFSL:s förbundsstyrelse Saga Karlsson, RFSL:s förbundsstyrelse
Arrangör: RFSL

15:00–15:45 Regnbågsflyktingar
Hur är situationen för HBTQ-personer runt om i världen? Vilket skydd ger Sverige de som flyr? Vilket skydd borde vi ge?
Arrangör: Vänsterpartiet Storstockholm

15:00–15:45 Idrottare med transerfarenhet berättar för Aleksa Lundberg om vad idrotten betytt för dem
Skådespelaren och författaren Aleksa Lundberg samtalar med idrottare om erfarenheten av att vara atlet med transerfarenhet. En fotbollsspelare, en roller-derbyåkare, en gymnast och en triathlet inspirerar och berättar vad idrotten betytt för dem.

Ansvarig: RFSL
Noel Andersson Köhler - rollerderby
Lukas Svärd - triathlon
Vix Herjeryd - gymnastik
Julle Douhane - fotboll

Moderator: Aleksa Lundberg
Arrangör: RFSL

15:00–15:50 Bachata för killar - kom och prova!
Kom och prova den sensuella dansen bachata!
Alla som ser sig som killar som gillar att dansa med killar är välkomna! Alla följer, alla för och alla dansar med alla. Workshopen avslutas med ett uppträdande av QueerBachata All Guys Performance Team. Välkommen!
Arrangör: Peter Helm

16:00–16:45 Lesbisk idrott: kamp, kärlek och motstånd
Panelsamtal med Moa Svan & gäster. Vi snackar Flatkultur inom fotboll och andra sporter och vad som behöver göras för att bygga en inkluderande idrottsrörelse för alla.
Arrangör: Vänsterpartiet Storstockholm

16:00–16:45 Satanistisk feminism
Satanistisk feminism – behövs det? Vad händer när man lägger ett satanistiskt filter över aktivism? Är satanism verkligen en religion och på vilket sätt är Satanistiska samfundet relevanta för hbtqia-communityt? En intervjuare ställer oss mot väggen i ett intimt samtal om normkritik och religiöst hyckleri.
Arrangör: Satanistiska samfundet

16:00–16:45 Etisk monogami - en praktisk guide
Ett problem med normer är att de kan samtidigt vara överallt - och hamna i skuggan. Idag pratar man allt mer öppet om alternativ till den monogama relationen och hur man kan ha fina, etiska och roliga öppna relationer. I den här föreläsningen riktar vi strålkastaren mot normen - inte för att göra en retorisk poäng, utan för att undersöka den med respekt och nyfikenhet. Vad är monogami, vad betyder det att leva monogamt, vilka utmaningar stöter man på, och hur kan man leva monogamt på ett sätt som är snällt och omtänksamt mot en själv och andra? Välkommen till en kort föreläsning i praktisk normmedveten psykologi.
Arrangör: Eros & Psyke

16:00–16:45 Bara lite gonorré
Finn Filén från Venhälsan förklarar allt du undrar och behöver veta om gonorré och varför "bara lite gonorré" faktiskt är någonting värt att ta på allvar.

Ansvarig RFSL: Jon Gjønnes
Finn Filén
Arrangör: RFSL

16:00–16:45 Panelsamtal Unga Transpersoner
I detta panelsamtal diskuterar vi aktuella frågor som berör utredning mm för unga transpersoner och försöker reda ut de fakta som gäller och söker svar från:
* De som utreder transpersoner
* Politiker
* Myndigheter
Arrangör: Transföreningen FPES

16:00–17:00 Föreställningar
Spelar inte vi en karaktär varje gång vi inte är hundra procent radikalt jävla ärliga mot oss själva?

I denna vilda cocktail av monologteater, historieberättande, stand-up comedy och livemusik tar Emma oss på en resa från sociologi till psykologi, från relationsdynamik till identitetskris, från halvtaskiga dejtinghistorier till osynlig irl-teater, från verklighet till påhittighet. Eller så babblar hon bara. Det finns bara ett sätt att ta reda på det.

Fotograf är Rita Kirss,
Teatern har ofta ett rykte som svår och otillgänglig. Antingen spelar man för en rik publik på Dramaten eller så är det något klassens konstiga kids håller på med. Men var går egentligen gränsen mellan att skådespela på en scen och maskerna vi drar på oss i vårt dagliga liv? Vad är skillnaden mellan oskrivna sociala regler och ett manus i pappersformat? Kan man hitta på en karaktär för en kväll och spela den bara för skojs skull? Spelar inte vi en roll varje gång vi ljuger för våra vänner, våra partners, våra arbetsgivare, för oss själva?

Spelar inte vi en roll varje gång vi inte är hundra procent radikalt jävla ärliga mot oss själva?

I denna vilda cocktail av monologteater, historieberättande, stand-up comedy och livemusik tar Emma oss på en resa från sociologi till psykologi, från relationsdynamik till identitetskris, från halvtaskiga dejtinghistorier till osynlig irl-teater, från verklighet till påhittighet. Eller så babblar hon bara. Det finns bara ett sätt att ta reda på det.
Arrangör: Emma Westberg

16:05–16:55 QueerBachata - prova på!
Kom och prova vår unika och underbara QueerBachata!
Peter och Johan lär dig grunderna i den sensuella dansen där alla följer, alla för och alla dansar med alla. Ingen partner behövs, alla dansar med alla. Workshopen avslutas med att QueerBachata Performance Team uppträder med ett nummer. Välkommen!
Arrangör: Peter Helm

17:00–00:00 The unoffical pride opening @ Clarion Hotel Stockholm
Vi klär återigen in Clarion Hotel Stockholm i regnbågens alla färger när Stockholm Pride intar huvudstaden under en färgsprakande vecka. På hotellet inleder vi veckan med den traditionella inofficiella Prideinvigningen där vår egna MingelMartin bjuder in alla glada, kärleksfulla och öppensinnade för att inleda regnbågsveckan.

Under kvällen får du inblickar i allt som är värt att veta för att göra Prideveckan till en succé! Inbiten eller novis. Och oavsett om du har fyllt kalendern till max eller har helt oskrivna blad så är det hos oss veckan börjar. Se kvällen som en livehandbok där vi guidar dig till de aktiviteter och happenings som passar just dig och ditt sällskap.

Kvällen bjuder på både uppträdanden och festivalinformation blandat med tunga beats av DJ Judy K och legenden QX Ronny. Förvänta er uppträdande av den 40-manna starka kören Stockholms gaykör, artisten, varelsen och divan Imaa Queen , sångaren av årets Pridelåt - Daniel Mauricio blandat med överraskningar och galna inspel.

På plats under kvällen finns självklart skaparen av årets dogtag Mariette Hansson för att prata om sin öl #Lovebeats, mingla och sprida kärlek. Även de underbara gänget från Stolta föräldrar till homo- bisexuella och transbarn ärar oss med sin närvaro till vår stora glädje! Representanter från självaste Stockholm Pride och Pride House högsta ledning närvarar självklart för de viktiga samtalen och festivalinformationen.

Viktiga hållpunkter för kvällens program:
17.00 - 19.00 Mingel med Martin och DJ Judy på uteserveringen
19.15 - 19.45 Allt du behöver veta om årets festival
19.45 - 00.00 Musik, uppträdanden och överraskningar... Den som kommer får veta ;-)

Helt enkelt, en inofficiell invigning när den är som allra bäst.
Be there, be queer!