Har du og din partner fundert på å gifte dere, men ikke kommet så langt?
Eller kanskje det er ferdig planlagt men ikke virkeliggjort?
Nå gjør vi det enkelt for dere!

DROP-IN VIGSEL
Du og din partner kan vigsles i S:t Jacobs kirken, en 1600-talls kirke ved Kungsträdgården.
Vigselen er gratis og dere får egen prest og musiker. Vigsles-samtale med prest og planlegging av bibelsitater og salmer først, bryllupskake og kaffe etter vigselen. Ta med legitimasjon og dokumentasjon på at dere lovlig kan gifte dere.

Festlig for hele familien – et minne for livet
Selv om det er Drop-In vigsel og kort seremoni, er det et minne for livet som kan kanskje vil dele med flere. Alle som ønsker det, er velkommen til å overvære vigselen; familie, slekt og venner. Ingen Pride-billetter eller Pridebånd er nødvendig. Ettersom kirken er midt i byen, er det enkelt for alle å finne fram og selskapet kan fortsette feiringen hvor man enn ønsker det etterpå.

Søknad og formaliteter
For å få gifte seg i den Svenska kyrkan – eller i Svenska kyrkans ordning – er det et krav om at den ene parten er medlem i Svenska kyrkan. Det er derimot ingen krav om at man er konfirmert.
Man må ha søkt om "hinderprövning" i Sverige og fått søknaden godkjent. Dette gjør man hos Skatteverket. Bekreftelsen vil fortelle om at det ikke foreligger noen hinder for ekteskapet. Hinder vi derimot være hvis ene parten allerede er gift eller at man er for nær hverandre i slekten. Hvis man er under 18 år, må man ha egen godkjenning.