Vi uppmärksammar denna internationella dag genom föredrag, film och teater.

World Aids Day har blivit en av världens mest uppmärksammade hälsodagar och erbjuder ett viktigt tillfälle att skapa medvetenhet och upplysning kring hiv, att minnas dem som gått bort och fira framgångar som ökad tillgänglighet till förebyggande insatser och behandling.

Vi bjuder på fika under hela dagen. Bok- och informationsbord finns på plats.

13.00 Hiv nu och då! Hans Nilsson, Posithiva gruppen.

13.30 ”Aids and Me – a personal story about why HIV is an issue for all” Alexia Naris, Afrikagrupperna (föreläsningen är på engelska).

14.15 ”Att leva positivt” – om ett hiv/aidsprojekt i Zimbabwe. Hanna Majanen, sjuksköterska, Läkare utan gränser.

15.00 Teater: ”Andra märker ingenting” – en dramatisering av elever från Södra Latins teaterlinje under ledning av lärare Antonio Alonso.

15.30 Att vara anhörig till personer som lever med hiv. Cynthia, medlem i kamratföreningen Oasen.

15.50 Filmpremiär “Hemligheten” En film om Daniel och hans liv med en livslång sjukdom, om diskriminering och stigmatisering. Samtal med fotograf och regissör Lars Ekdahl, skådespelaren Love Lyssarides samt Hiv-Sveriges ombudsman Peter Månehall.

16:30 (ca) Avslutning.