Ted Hesselbom legger kortene på bordet i forbindelse med Prides tema: Åpenhet.
Ted Hesselbom, sjef på Röhsska museet og homo, pynter et bord under Pride-uken
hos Konsthantverkarna. Det er et hommage til de personer som har betydd mest for ham
når det gjelder å våge å stå for sin egen seksualitet.